Göranssonska släktföreningen
är en ideell förening som har till uppgift att stärka känslan av samhörighet mellan konsul Göran Fredrik Göranssons ättlingar. Konsuln levde mellan 1819 och 1900. Han växte upp i Gävle och var delägare i firman Daniel Elfstrand & Co, som hade verksamhet inom bl.a. skeppsbyggeri, sjöfart och bedrev omfattande import och exportverksamhet. Firman köpte år 1854 Högbo bruk utanför Sandviken, där Göransson använde den gamla herrgården som sommarbostad.

Genom sina handelskontakter i London kom Göransson i kontakt med den nya Bessemermetoden för ståltillverkning. Han köpte det svenska patentet och genomförde den 17 juli år 1858 den första lyckade Bessemerblåsningen vid Edskens masugn. Han lade därmed grunden till Sandvikens Järnverk och därmed till Sandvikens stad. Vid 100-årsjubileet av den första lyckade blåsningen 1958, togs ett initiativ att stifta en släktförening. År 1962 hade den sitt första möte. Släktföreningen har idag ca 150 medlemmar.


Släktmötet den 30 augusti 2008 samlade ett rekordstort antal deltagre. Se den officiella bilden.

Släktföreningen ordnar släktmöte vart annat år. Vart annat möte är ett ordinarie släktmöte som företrädesvis hålls i Sandviken/Högbo. Där förekommer mötesförhandlingar och val till släktrådet. Övriga möten förläggs ofta på plats med anknytning till släkten.

Kommande släktmöte år 2010 blir i Nyköping. Detta sammanhänger med att Högbo Stål och Järn AB (föregångaren till Sandvik) köpte Nyköpings Mekaniska Verkstad år 1862, och att vart annat möte ska skildra någon anknytning till släkten. Efter Högbo bruks konkurs 1866 så såldes Nyköpings mekaniska Verkstad på auktion 1868 och lämnade därmed släkten.

Släktföreningens angelägenheter styrs av ett släktråd. Det består av tre ledamöter från varje av de fyra kvarvarande släktgrenarna. Släktrådet sammanträder normalt 2 - 3 gånger per år.

I juli 2008 fanns det 525 kända ättlingar och 270 ingifta, totalt 795 personer. Av dessa lever 644 nu. Uppgifterna bygger på insamlade data, och kan därför vara något osäkra. Har du kompletteringar eller känner till förändringar, så hör gärna av dig.

Tillhör du släkten och vill bli medlem, sätt in medlemsavgiften på postgirokonto 70 48 66-3, Göranssonska Släktföreningen. Medlemsavgiften är 150 kr per år och betalas av myndiga medlemmar. Du är även välkommen att kontakta ordföranden Clas Hjorth eller webmaster för vidare information.

Ny bok om Sigrid Göransson
I november 2007 publicerades en ny bok om Sigrid. Den är skriven av Gillis Andersson och Solweig Östlund Blomgren.
Priset är 250 kr och intäkterna går oavkortat till ett skolprojekt i Tanzania.
Bokan kan beställas av Arne Wallin i Sandviken: tel. 026-273664, epost fam.wallin@home.se.
Läs
broschyren
Läs förordet

Jan Krey, webmaster och fd ordförande
Uppdaterad 090328