BILDER FRÅN GAMLEGÅRDEN
Esters föräldrar köpte Gamlegården 1917 som pensionärsbostad.
Den ärvdes sedan av Esters syster Gerda Nordling, och vid hennes död ärvde dottern Brita Edfelt Gamlegården 1942. Vid Oscars död 1943 flyttade Ester in och bodde där livet ut.


Kusiner ca 1945