BILDER FRÅN GUSTAVSLUND
Ester och Oscar förvärvade Gustavslund 1928 av Esters föräldrar. De bodde där till Oscars död 1943. Ester var uppväxt på Gustavslund.

Indierna 1929, på Gamlegården

Oscar, 60 år 1934?

Oscar och Ester

Ester och Oscar

Ester, marianne? och Oscar

Sune

Eva

Ulla

Eva och Anders?

Johannes och Brita

Ingrid

Einar och Ingrid

Sune, Brita och Johannes

?, Einar, Ingrid och Sune?

Ulla och Marianne?
Marianne 1939

Eva och Ester