BILDER FRÅN VÄLLUF
Ester och Oscar arrenderade från 1911 Vällufs prästgård. De bodde tidigare i Esters barndomshem Gustavslund. Tidigare hade Esters äldsta syster arrenderat Välluf.
De bodde på Välluf tills de 1928 flyttade till Gustavslund.


Fyrturen dansas på Sofiero 1915
 

Barnen ca 1915


Hela familjen, ca 1921