GRAVEN
En släktgrav efter Häradsdomaren Johannes Jönsson finns på Donationskyrkogården i Helsingborg.
Gravplatsen har beteckningen Kvarter XIX, nr 42.
Den nås lättast från ingången vid lasarettet (nordöstra delen av kyrkogården) och ligger i nv sidan av en rund gång, straxt norr om ett mausoleum.

Tyvärr var det ett tag sedan sen gravstenarna rengjordes.
Ansvaret för betalning för skötseln sker av en av Hannas ättlingar. För vår gren ansvarar Katarina att bidrag till skötseln kommer in.


Översikt av graven

Häradsdomare Johannes Jönsson, hustrun Elina och sonen Nils

Ester och Oscar
Gravstenarna är fotograferade den 22 juni 2009.