EFTERLYSNING - material om Johan och Gerda Nordling
Björn tänker skriva en biografi och behöver material. Har ni något av intresse, så kontakta honom!
Björn Gustavsson (Dalarna)
Epost: bjorn.gustavsson@telia.com
Tel: 0248-301 18

2009-02-08

   


Ester Silfversparre
f. Ramberg-Jönsson
4/4 1877 - 15/2 1971


Oscar Silfversparre
Agronom
12/2 1874 - 9/10 1943

Ester föddes på gården Adolfsberg utanför Helsingborg, som hennes far köpte 1872. Fadern var trädgårdsmästare och hade tjänst som stadsträdgårdsmästare, häradsdomare, drev lantbruk mm. År 1887 köpte fadern Gustavslund och hade bla en stor uppfödning av remontrar (unghästar för kavalleriet). Ester ärvde sin fars stora intresse för trädgårdsskötsel.

Oscar föddes på Hägerstalund i Stockholms län. Han tog studenten i Linköping 1894, var därefter en tid volontär vid ett handelhus i Hamburg. Han började på Ultuna 1895 och avlade agronomexamen (som sin far) 1897. Han blev sedan 1898 inspektor vid Överums Bruks gård i Kalmar län. År 1903 träffade han Ester som var på besök i Stockholm hos sin syster Gerda. De förlovade sig 1905, och Oscar fick plats på Lovisefred för att på svärfars inrådan lära sig skånskt jordbruk. De gifte sig 1906 och flyttade in hos Esters föräldrar på Gustavslund, där Oscar blev inspektor.

Det första barnet, Brita föddes 1908. Sedan föddes 1910 tvillingarna Ingrid och Sune (som dog före ett års ålder), Eva 1912, Sune 1913 och Ulla (Ulrika) 1920.

År 1911 arrenderade de Vällufs prästgård och fick på så sätt ett eget lantbruk. De hade ett mycket rikt sällskapsliv, bla var Birger Sjöberg ofta gäst. Vid baltutställningen år 1914 fick Ester förtroendet att ordna en hembygdsparad, och återskapade därmed folkdräkten från Luggude. De renderade i besök vid midsommar hos kronprinsen på Sofiero.

Världskriget som bröt ut 1914 medförde stor påfrestning, då Oscar var inkallad som kompanichef. Ester var mycket engagerad i Röda korset och ordnade bla klädinsamlingar till krigsfångar.

De blev ägare till Gustavslund 1928 (tom 1933?) men bodde på Gåsebäcks slott? till dess att Oscar avled 1943 i sviterna av en bäckenfraktur (stångad av en tjur). Ester flyttade då till Gamlegården.

Gamlegården köptes av Esters föräldrar år 1917. Den övertogs sedan av Esters syster Gerda Nordling. Vid Gerdas död 1942 ärvdes gården av hennes systerdotter Brita Edfelt. När Oscar avled 1943 flyttade Ester till Gamlegården och bodde där till sin död. Gamlegården ärvdes sedan av Britas dotter Lisa Edfelt som sålde den 2010.

Jag behöver mer hjälp till denna enkla kronologi, speciellt efter 1918.

Uppdaterat 111107